Magazín Cyklostrategie.cz

Produkty a služby na internete

Likvidácia sro v roku 2020

Podnikanie je skutočne zložité a pri dlhodobých neúspechoch či problémoch môže vyústiť aj do zániku. Zrušenie firmy však vôbec nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Ide o zdĺhavý proces, najmä pri rušení spoločnosti s ručením obmedzeným. Takýto proces sa nazýva likvidácia sro a zahŕňa množstvo administratívnych úkonov. Našťastie nič z toho nemusíte absolvovať sami. Existujú totiž firmy, ktoré vám s likvidáciou sro ochotne pomôžu. Tak sa poďme spoločne pozrieť, čo všetko vás pri likvidácii čaká a prečo by ste mali osloviť niekoho, kto sa na tento proces špecializuje. 

Čo je vlastne likvidácia sro?

Likvidácia sro a vymazanie z OR
Čas na likvidáciu sro

Už v úvode sme tak trochu načrtli, že likvidácia súvisí so zrušením firmy. Ide v podstate o vysporiadanie majetku i záväzkov spoločnosti. Po ich vysporiadaní spoločnosť zanikne. Aby mohla spoločnosť vstúpiť do likvidačného procesu, musí mať dostatok majetku na to, aby mohla vysporiadať všetky svoje záväzky. Ak nemá dostatok majetku, likvidácia sro nie je možná a spoločnosť tým pádom vstupuje do konkurzu. Zároveň platí, že vstupuje do likvidácie dňom zrušenia. Čo sa týka dĺžky trvania, tá nie je časovo určená. Môže to trvať mesiace, no i roky. Tento fakt, teda likvidáciu sro, je potrebné oznámiť a zapísať do obchodného registra. Ďalej je potrebné určiť likvidátora, ktorý bude naďalej vystupovať ako štatutárny orgán danej spoločnosti. Likvidátor nemusí byť jeden, ale pokojne viacerí. Najskôr po troch mesiacoch sa koná valné zhromaždenie, kde spoločníci môžu rozhodnúť o ukončení likvidácie. Následne sa podáva návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Ako sami vidíte, likvidácia sro nie je vôbec jednoduchý proces. Preto si vo väčšine prípadov vyžaduje odbornú pomoc. 

Pri likvidácii sro sa neváhajte obrátiť na odborníkov

Viete už teraz, že likvidácia sro je zložitý proces a bez pomoci ju nezvládnete? V tom prípade oslovte špecializovanú firmu, ktorá vám pomôže s naplánovaním likvidácie, oznámením o vstupe do likvidácie a takisto vám pomôže s korektným vyrovnaním všetkých zmluvných a majetkových záväzkov. Vybraní odborníci vás budú likvidáciou sprevádzať počas celej doby, takže sa skutočne nemusíte o nič starať. Naozaj výhodné, čo myslíte? Máte záujem o pomoc pri likvidácii sro? V tom prípade kliknite na webovú stránku https://www.easystart.sk/