Magazín Cyklostrategie.cz

Produkty a služby na internete

Zapojenie prepäťovej ochrany

Prepäťová ochrana, je ochrana elektroinštalácia bytu/domu, pred zásahom blesku a rôznymi inými nebezpečenstvami.  Taktiež chráni elektrospotrebiče pred prepätím, ktorí môže vyvolať skrat. Prepäťové ochrany rozdeľujeme do troch kategórii a to SPD typ B, SPD typ C, SPD typ C. Zapojenie prepäťovej ochrany typ B zapája sa v elektromernej skrini teda v hlavnom rozvádzači ( hrubá prepäťová ochrana na zvod blesku chráni elektromer. Typ C sa používa na citlivejšie zariadenia, chráni ističe a prúdové chrániče, Typ D sa zapája do elektrickej zásuvky, je to vlastne adaptér alebo predlžovačka s viacerými zásuvkami. 

Prepätie môže vzniknúť:

Zapojenie prepäťovej ochrany aj u vás doma
Bezpečnosť pri zapojení prepäťovej ochrany

1.Spínaním spotrebičov : tu patria spotrebiče, ktoré majú vysoký výkon, napríklad : vykurovacie pece, zváračky a mnoho iných. Pri zapínaní a vypínaní týchto spotrebičov posielajú do rozvodovej siete prepäťové impulzy., dokážu citlivú elektroniku zničiť alebo poškodiť. 2.Poruchou v rozvodovej sieti – nebezpečenstvo tohto typu spočíva v tom, že  trvá veľmi dlho kým, prídu na príčinu. Najdôležitejšie ochrany pred byt a dom sú typ B a C , ale najlepšie mať všetky 3 pre vyššiu bezpečnosť. Dôležite je aby ste si nezapájali prepäťovu ochranu sami, ale si zavolali odborníka na zapojenie prepäťovej ochrany. Aby nedošlo k žiadnym závažným poruchám alebo dokonca k úrazu. 

Cena prepäťovej ochrany

Ceny prepäťových ochrán sa pohybujú rôzne. Typ D (predlžovačka) sa pohybuje od 2€ až do 800€, neodporúčajú sa kupovať úplne najlacnejšie lebo nemusia byť kvalitné, radšej si treba trochu priplatiť a tým zachránite spotrebiče za stovky eur. Vyrábajú sa aj tie ,ktoré majú všetky tri typy v jednom čiže B+C+D cena týchto prepäťových ochrán sa pohybujú od 70€. Samostatné C sa predáva od 20€.  Sú kombinácie aj ako B+C. Netreba šetriť na prepäťových ochrán , pretože vedia zachrániť toho veľa. Radšej si treba priplatiť kúpiť si kvalitnú prepäťovú ochranu a tým zachránite vaše spotrebiče aj dom či byt. Ak hľadáte vhodnú firmu na zapojenie prepäťovej ochrany, musíte nájsť kvalitnú a nie hoc akú. Firma https://www.i-elektrikar.sk/ vám nielen poradí, vypracuje nezáväznú cenovú ponuku ale aj príde k vám domov a vykoná nezáväznú a bezplatnú prehliadku.