Magazín Cyklostrategie.cz

Produkty a služby na internete

Elektrický rozvádzač pre každú domácnosť

Ak staviate rodinný dom svojpomocne, či pomocou firmy, a to na pozemku, kde zatiaľ nie je prívod elektriny, čaká vás dlhodobejší proces, na ktorý je potrebné sa pripraviť, aby ste nečakali, že vo vašom dome budete mať elektrinu lúsknutím prsta. V tomto článku vám priblížime ako sa od rozšírenia siete dostanete k tomu, že budete mať vo vašom dome nainštalovaný elektrický rozvádzač. Ako sme spomenuli, ide o náročnejší proces a preto je dosť možné, že v tom nemáte až taký prehľad ako by ste pri stavbe rodinného domu mali mať.

Rozšírenie siete, prípojka, elektrický rozvádzač a vysvetlenie pojmov

Profesionálna elektrický rozvádzač
Montáž elektrického rozvádzača

Pred tým, než začnete stavať rodinný dom na pozemku, kde nie je prívod elektriny, je potrebné aby ste podali projekt vášho rodinného domu na príslušnú distribučnú spoločnosť, ktorá vám dá vyjadrenie, či je vôbec možné na tomto pozemku pripojiť elektrinu. Ak vám distribučná spoločnosť dá kladné vyjadrenie, môžete začať riešiť stavbu rodinného domu. V prvom kroku bude distribučná sieť rozširovať distribučnú sieť, teda vybuduje vám za určitú a vopred dohodnutú sumu odberné miesto. Na tento proces má distribučná spoločnosť 2 roky. Tento proces prebieha tak, že distribučná spoločnosť odovzdá stavenisko firme, ktorá vykope diery, cez ktoré sa bude ťahať samotná elektrika a vybuduje distribučné odberné miesto, tento proces financuje majiteľ rodinného domu. Následne, bude žiadosť odstúpená na energetiku,  teda na elektrárne, ktoré vám budú dodávať energiu, a následne dôjde k pripojeniu vášho rodinného domu na elektrickú prípojku, z ktorej budete čerpať elektrinu. Tento úkon je už kratší, spravidla by ste do 30 dní mali byť pripojený na elektriku. Pred týmto postupom si môžete nechať vo vašom rodinnom dome vybudovať elektrický rozvádzač, ktorý bude zase regulovať elektriku vo vašom rodinnom dome. Väčšinou býva tento elektrický rozvádzač umiestnený na dobre dostupnom mieste, môže byť vo vnútri domu, ale aj v exteriéri domu, každý má svoje výhody. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, kde by mal byť elektrický rozvádzač umiestnený, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.legrand.sk/.

Nezabúdajte, aby vám elektriku vždy riešila kompetentná osoba

Nezabúdajte na fakt, že všetko čo sa elektriky týka, musí byť certifikované, teda príprava prípojok musí byť vykonaná kompetentnou osobu, neskúšajte obchádzať systém, nevypláca sa to, takisto aj elektrický rozvádzač vám musí zabezpečiť elektrikár, a to certifikovaný, kvalitný elektrikár. S elektrikou vám neodporúčame zahrávať sa a už vôbec nie šetriť na jej realizácii.