Magazín Cyklostrategie.cz

Produkty a služby na internete

Gdpr vypracovanie má zmysel

Osobné údaje vašich zamestnancov, klientov, alebo všetkých, s ktorými prichádzate do styku musíte dostatočne chrániť a postupovať podľa pravidiel, ktoré stanovuje štát, či Európska únia. V minulých obdobiach bol zákon o ochrane osobných údajov doplnený o nariadenie GDPR, ktoré je prepracovanejšie, hlbšie a tvrdšie oproti zákonu o ochrane osobných údajov. Každá firma, či spoločnosť musí mať gdpr vypracovanie, ktoré dokonale odráža vašu firmu. Týmto vypracovaním sa potom pri ochrane osobných údajov chránite, preto by ste si na ňom mali dať skutočne záležať.

Čo GDPR vypracovanie musí obsahovať?

GDPR vypracovanie v Európe
Náležitosti vypracovaného gdpr

Vo vašej inštitúcii musel byť vždy vypracovaný dokument k ochrane osobných údajov, po vstupe do platnosti nového nariadenia GDPR je potrebné tento dokument aktualizovať tak, aby spĺňal všetky povinnosti, ktoré sa od vás vyžaduje. Veľmi dôležité teda je, aby vaše gdpr vypracovanie obsahovalo zodpovednú osobu, teda osobu, ktorá vo vašej inštitúcii ochranu osobných údajov zastrešuje. Ako sme už spomínali, do dokumentu je veľmi dôležité pridať všetky úpravy podľa platného nariadenia GDPR. Takisto sa menil aj formulár, ktorým klienti dávajú najavo súhlas so spracovaním osobných údajov, za osobné údaje sa teraz už považuje viac vecí ako v minulosti. Ak všetky tieto povinnosti nesplníte, pravdepodobne prídu na rad pokuty, ktoré budete musieť zaplatiť. Tieto pokuty sú nastavené tak, že vo väčšine prípadov ide o likvidačné pokuty, presne z tohto dôvodu by ste mali dbať na to, aby vaše gdpr vypracovanie bolo skutočne spracované kvalitne a správne a zodpovedná osoba by mala dbať na to, aby všetci zamestnanci spoločnosti dbali na dodržiavanie podmienok GDPR. Jeden tip od nás znie, že by zodpovedná osoba určite mala pripraviť pre všetkých zamestnancov školenie k novému GDPR, aby všetci zamestnanci boli informovaní o všetkých zmenách a aby z nevedomosti neurobili zbytočnú chybu.

Kvalitne a odborne, neviete ako na to?

Celkovo si dovolíme tvrdiť, že nariadenie GDPR je náročné, a teda gdpr vypracovanie tak, aby presne pasovalo na vašu spoločnosť bude tiež náročné. Ak si netrúfate aktualizovať váš dokument o ochrane osobných údajov, určite sa obráťte na externé spoločnosti, ktoré tieto služby ponúkajú. Ak si vyberiete kvalitnú spoločnosť, ktorá sa v tejto problematike pohybuje, určite budete mať kvalitne spracovaný dokument o GDPR a teda nemusíte sa báť likvidačných pokút. Ak hľadáte takúto spoločnosť, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://gdpr-data.sk/.