Magazín Cyklostrategie.cz

Produkty a služby na internete

Polygrafia a tlač dokumentov

Účelom polygrafie je teda rozmnožovanie rôznych dokumentov a tými najviac zadávanými objednávkami v tomto sektore sú tie, ktoré sa orientujú na tlačenie novín, časopisov, kníh, reklamných predmetov a rôznych iných produktov. Polygrafia teda v praxi pracuje s viacerými technikami a my sa nasledujúcimi slovami pozrieme na niektoré z nich. Prvou zo spomínaných techník v polygrafii je sieťotlač a drvivá väčšina z jej produktov je orientovaná na tvorbu tlače na textil a tie sú napr. používané veľkými firmami na reklamné účely alebo predstavujú rovnošatu pre jej zamestnancov. Proces prenosu farby však nie je realizovaný len na textilný povrch a ďalšími používanými materiálmi pre sieťotlač sú plasty, kov alebo koža. Proces tlače využíva jemné sitá a tie sa v miestach, kde sa tlač nebude realizovať, prekrýva lakom určeným na tento účel. Táto technika polygrafie si nevyžaduje žiadne veľké stroje a je veľmi vhodná pre tlač na nerovné povrchy. 

Polygrafia je založená na viacerých technikách a každá z nich je vhodná pre iný druh predmetov

Polygrafia a kvalitné tlačiarne
Techniky polygrafie

Ďalšou z techník polygrafie je flexotlač a jej podstata by sa dala veľmi dobre prirovnať ku klasickým pečiatkam. Valce v tlačiarenskom stroji obsahujú formy, ktoré sú vyrobené z plastu alebo gumy a z nich následne vystupujú prvky tlače. Môže sa jednať o písmená, motívy alebo čokoľvek iné a tie sú následne prenášané na materiál, ktorý si zákazník objednal a s ktorým potrebuje ďalej pracovať. Konkrétny vzor je teda v praxi produkovaný v dvoch základných variantoch a nimi je buď leptanie, ktoré je považované za chemický spôsob, alebo hovoríme o laserovom vypaľovaní. Polygrafia teda v praxi využíva túto techniku najmä pre potláčanie lepiacich pások, nálepiek, rôznych plastových obalov a iných materiálov. Flexotlač sa teda využíva na potláčanie materiálov a predmetov vyznačujúcich sa určitou dávkou nerovnosti a takých, pri ktorých používaní hrozí zmena ich rozmerov. Na záver však treba dodať, že v domácich podmienkach si z techník polygrafie môžeme vyskúšať zrejme len rozmnožovanie dokumentov pomocou laserovej alebo atramentovej tlačiarne a všetky ostatné je potrebné nechať na firmu orientujúcu sa na profesionálnu tlač. Viac sa dozviete na webovej stránke https://printtalk.sk/.